Chai Hít Popper

Chai Hít Popper Glenburgie 7HG Black Charm | Nấm 18 Chai Hít Popper Glenburgie 7HG Black Charm | Nấm 18
680,000 đ 750,000 đ

Chai Hít Popper Glenburgie 7HG Black Charm - Combo 60ml

-9%

680,000 đ 750,000 đ

| Đã bán 136
 Chai Hít Popper USA Glenburgie Green Tăng Khoái Cảm - Chai 30ml Chai Hít Popper USA Glenburgie Green Tăng Khoái Cảm - Chai 30ml
790,000 đ 850,000 đ
 Chai Hít Popper Amyl Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Amyl Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ

Chai Hít Popper Amyl Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-18%

450,000 đ 550,000 đ

| Đã bán 12
 Chai Hít Popper Hardware Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Hardware Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ

Chai Hít Popper Hardware Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-18%

450,000 đ 550,000 đ

| Đã bán 20
 Chai Hít Popper Radikal By Rush Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Radikal By Rush Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ
 Chai Hít Popper Quick Silver Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Quick Silver Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
430,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper Quick Silver Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-14%

430,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 32
 Chai Hít Popper Real Gold Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Real Gold Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper Real Gold Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-10%

450,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 14
 Chai Hít Popper Pig Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Pig Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
430,000 đ 550,000 đ

Chai Hít Popper Pig Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-22%

430,000 đ 550,000 đ

| Đã bán 25
 Chai Hít Popper Man At Play Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml Chai Hít Popper Man At Play Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml
750,000 đ 800,000 đ
 Chai Hít Popper Party Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml Chai Hít Popper Party Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml
650,000 đ 700,000 đ
 Chai Hít Popper Hell Bound Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml Chai Hít Popper Hell Bound Tăng Khoái Cảm - Combo 60ml
650,000 đ 700,000 đ
 Chai Hít Popper Fist Ice Fire Tăng Khoái Cảm Phiên Bản Mới - 60ml Chai Hít Popper Fist Ice Fire Tăng Khoái Cảm Phiên Bản Mới - 60ml
790,000 đ 850,000 đ
 Chai Hít Popper Supper Rush Black Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml Chai Hít Popper Supper Rush Black Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ
 Chai Hít Popper Rave Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml Chai Hít Popper Rave Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ
 Chai Hít Popper Hulk Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml Chai Hít Popper Hulk Tăng Khoái Cảm Cực Mạnh - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ
 Chai Hít Popper Ram Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Ram Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 550,000 đ
 Chai Hít Tăng Khoái Cảm Popper Jungle Juice Plus - Chai 10ml Chai Hít Tăng Khoái Cảm Popper Jungle Juice Plus - Chai 10ml
450,000 đ 505,000 đ
 Chai Hít Popper Amsterdam Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Amsterdam Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper Amsterdam Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-27%

380,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 14
 Chai Hít Popper Tom Of Finland Red PWD USA - Chai 30ml Chai Hít Popper Tom Of Finland Red PWD USA - Chai 30ml
530,000 đ 600,000 đ
 Chai Hít Popper Jungle Juice Gold Label Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Jungle Juice Gold Label Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Ecstasy Pop Tăng Khoái Cảm Loại Mạnh Êm - Chai 10ml Chai Hít Popper Ecstasy Pop Tăng Khoái Cảm Loại Mạnh Êm - Chai 10ml
690,000 đ 800,000 đ
 Chai Hít Popper Xtreme Power Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Xtreme Power Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 505,000 đ
 Chai Hít Popper PWD USA Iron Horse PWD Tăng Khoái Cảm Chai Hít Popper PWD USA Iron Horse PWD Tăng Khoái Cảm
380,000 đ 550,000 đ
Hết hàng
 Chai Hít Popper C4 Blue Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper C4 Blue Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper C4 Blue Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-24%

380,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 23
Hết hàng
 Chai Hít Popper Tom Xanh Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Tom Xanh Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper BlueBoy Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper BlueBoy Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper BlueBoy Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-24%

380,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 21
 Chai Hít Popper Jack Ass Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Jack Ass Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Locker Room Original Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Locker Room Original Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper English Royale Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper English Royale Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
Hết hàng
 Chai Hít Popper Thunder Ball Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Thunder Ball Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Rush Gold Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Rush Gold Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Hell Fire Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Hell Fire Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 450,000 đ

Chai Hít Popper Hell Fire Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-16%

380,000 đ 450,000 đ

| Đã bán 49
Hết hàng
 Chai Hít Popper Sixth Sense Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Sixth Sense Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 505,000 đ
 Chai Hít Popper Playboy Bunny Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Playboy Bunny Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Jungle Juice Platinum Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Jungle Juice Platinum Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Iron Fist Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Iron Fist Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper Iron Fist Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-24%

380,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 16
 Chai Hít Popper C4 Yellow Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper C4 Yellow Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Chai Hít Popper C4 Yellow Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml

-24%

380,000 đ 500,000 đ

| Đã bán 24
 Chai Hít Popper Man At Play Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Man At Play Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
450,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Rush Original Yellow Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Rush Original Yellow Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ
 Chai Hít Popper Rush Original Red Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml Chai Hít Popper Rush Original Red Tăng Khoái Cảm - Chai 10ml
380,000 đ 500,000 đ

Khi nhắc đến chai hít Popper, nhiều người thích sử dụng chúng để tăng khoái cảm trong "cuộc yêu" đặc biệt là trong giới LGBT họ sử dụng chúng 1 cách rộng rải và truyền tai nhau như một loại dung dịch giúp kích thích cực nhanh sau khi sử dụng nhưng vẫn có lo ngại về hiệu quả và các yếu tố khác liên quan. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về popper, Nấm 18 sẽ cung cấp một vài thông tin hữu ích dành cho các tín đồ newbie.

Chai hít Popper có tác dụng gì?

Chai hít Popper được sử dụng rộng rãi như một loại sản phẩm cho giải trí, đặc biệt là nhóm nam đồng tính và thường được sử dụng dưới dạng hít trực tiếp từ các chai nhỏ.
Popper có chứa hợp chất làm giãn nở cơ thắt hậu môn từ đó giảm đau tạo điều kiện cho quan hệ tình dục qua đường hậu môn được dễ dàng hơn, hưng phấn tình dục và tăng cường cực khoái cho các cặp đồng tính. Tuy nhiên, chúng không có tác dụng trực tiếp lên "cậu nhỏ" và không thể sử dụng cho top. Điều này giúp phân biệt popper dành cho Top và cho Bot.

Sử dụng chai hít Popper có tác dụng phụ không?

Chai hít Popper chính hãng thường mang lại hiệu quả ngay lập tức và kéo dài trong một thời gian ngắn. Dùng popper không khiến người sử dụng gây nghiện hoặc phụ thuộc vào chúng trong tương lai. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng hàng chính hãng với liều lượng nhất định và không vượt quá hướng dẫn trên bao bì để tránh tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những ai không nên sử dụng chai hít Popper?

Popper chứa hoạt chất kích thích ham muốn tình dục, nhưng không phù hợp cho những người dễ bị kích ứng hoặc có tiền sử bệnh tim hay bệnh về đường hô hấp. Việc sử dụng popper một cách không cẩn thận có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng như choáng váng, ngất xỉu, đột quỵ.

Nấm 18 - Cửa hàng popper chính hãng

Nấm 18 là thương hiệu uy tín để mua chai hít Popper chính hãng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy với giá cả phải chăng. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn bạn về cách sử dụng chai hít Popper và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, Nấm 18 còn cung cấp dịch vụ giao hàng linh hoạt trên toàn quốc. Bạn chỉ cần đặt hàng và chúng tôi sẽ đảm bảo gửi đến bạn những sản phẩm "phòng the" trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: https://nam18.vn